Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

 

Всъпителни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 2020г. 
Образователна институция    Име и фамилия  Вх. № и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА       
 ПТГ „Д-р Н. Василиади”- Габрово   Елена Илиева-Ибовска Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.  встъпителна
 ПТГ „Д-р Н. Василиади”- Габрово  Корнелия Мотова РД-22-01-217/14.09.2020г. встъпителна
Национална Априловска гимназия Елвира Христова ЧР-10-432/17.09.2020г. встъпителна
ОУ "Стефан Пешев" - Севлиево Димитринка Стефанова РД-22-01-69/22.04.2021г. встъпителна
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ЦПЛР и ЦСОП      
ЦСОП Диана Захариева РД-22-01-151/15.07.2020г. встъпителна
СУ "Райчо Каролев" Дарина Арсова РД-22-01-181/08.06.2021г. встъпителна
 РУО – Габрово      
Технически сътрудник – касиер Станимира Димова ЧР-10-258/07.05.2020г.

встъпителна

 

pdficon Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 2021г.
 pdficon Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 2020г. 

2019г.

 Образователна институция 

 Име, фамилия на директора

 Вх. №

и дата на подаване на декларацията

 Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

 ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА 

 

 

 

Национална Априловска гимназия - Габрово

Снежана Рачевиц  

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПТГ „Д-р Н. Василиади”- Габрово 

 Васил Христов

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

ПГ по туризъм "Пенчо Семов" - Габрово

Радослав Стоянов

РД-22-01-300/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГ по транспорт и машиностроене – с. Градница, общ. Севлиево

Минчо Дойкин

РД-22-01-299/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров” – Севлиево

Ани Андреева

РД-22-01-247/03.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 

     

 Община Габрово 

 

 

 

HУ „Васил Левски“ - Габрово

Валентина Венкова – Иванова

РД-22-01-292/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Ран Босилек“ - Габрово

Нина Митева

РД-22-01-255/07.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Hеофит Рилски“ - Габрово

Мая Колева

РД-22-01-249/03.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Иван Вазов“- Габрово

Стелиана Постомпирова

РД-22-01-41/07.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - Габрово

Илиана Илиева

РД-22-01-295/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Христо Ботев“ - Габрово

Марияна Колева

РД-22-01-264/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Отец Паисий“ - Габрово

Грета Найденова

РД-22-01-302/15.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Райчо Каролев“ - Габрово

Богдан Андреев

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” - Габрово

Цветана Кюмюрджиева

РД-22-01-288/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ЦПЛР – АОП - Габрово

Даниела Иванова

РД-22-01-154/02.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ЦСОП  - Габрово

Николина Кумбиева

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Дряново 

 

 

 

СУ „Максим Райкович“  -Дряново

Катерина Стефанова

РД-22-01-286/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново

Мария Събева

РД-22-01-262/08.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Севлиево 

 

 

 

ОУ „Христо Ботев“ – Севлиево  

Никола Гърков

РД-22-01-283/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Стефан Пешев“- Севлиево 

 

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Христо Ботев“- с. Добромирка

Йорданка Георгиева

РД-22-01-97/12.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Душево

Мариелка Цонева

РД-22-01-291/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Градница

Румяна Боевска – Йоновска

РД-22-01-224/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св. Солунски братя“- с. Крамолин

Михаил Милков

РД-22-01-96/12.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“-  с. П.Славейков

Маргарита Тинкова

РД-22-01-266/09.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Емилиян Станев“ – с. Ряховците 

Богдана Георгиева

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ „Васил Левски“ – с. Шумата

Цветанка Станчева

Преслава Трифонова

Преслава Трифонова

РД-22-01-435/ 14.08.2019 г.

РД-22-01-436/17.08.2019 г.

РД-22-01-225/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ „Васил Левски“ – Севлиево

Тома Томев

РД-22-01-284/14.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ПГ „Марин Попов“ - Севлиево

Нели Христова

РД-22-01-118/19.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 Община Трявна

 

 

 

ОУ "Проф.П.Н. Райков"- Трявна

Виолета Иванова

РД-22-01-228/25.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ОУ "Васил Левски"- гр. Плачковци

Ценка Гьонкова

РД-22-01-139/26.03.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

СУ "П.Р.Славейков"- Трявна

Гергана Ганчева

РД-22-01-254/07.05.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

РУО – Габрово

     

Главен специалист „Човешки ресурси”

 Диана Стефанова

Съгласно чл. 5 от Наредба за ОРИПДУКИ данните са заличени.

Технически сътрудник – касиер

Виктория Маркова

ЧР-10-115/17.04.2019 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

  

 


ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

Декларации на новопостъпили директори към 17.06.2021г.
Декларации на новопостъпили директори към 21.05.2021г.
   Декларации на новопостъпили директори към 02.10.2020г.
   Към 03.08.2020г.

 


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

                      


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал. 1, т. 2

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: