Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

           


 

   Национален кръг на състезанието по безопасност на движението по пътищата 
 FB IMG 1623065598352
FB IMG 1623065620412
FB IMG 1623065636512

          


Информация относно национално състезание по  безопасност на движението по пътищата - Възрастова група V-VII клас, 04-06 юни 2021г., Габрово

jpg Плакат


 План за действие 2021г. за безопастност за движението по пътищата на РУО - Габрово          


 ИНФОРМАЦИЯ за настъпилите пътнотранспортни произшествия с участието на деца/ученици за периода 01.07.2020г. до 31.12.2020г.  на територията на област Габрово в изпълнение на Наредба № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за  взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и  набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията         


ДОКЛАДВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 776 НА МС ОТ 19.12.2019 Г.      


ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО XІІ КЛАС ЗА РУО - ГАБРОВО


 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ИНСТРУКТАЖ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ КАТО УЧАСТНИЦИ ПЕШЕХОДЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ПРИ УСЛОЖНЕНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ И ПЪТНИ УСЛОВИЯ И ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ВОДАЧИТЕ НА МПС И АВТОБУСИТЕ, КОИТО ИЗВОЗВАТ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ И ОБРАТНО ДО СЪОТВЕТНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

 


ПРИЛАГАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ МЕРКИ  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ ГАБРОВО ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

          

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: