Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 pdficon

 Глобална инициатива "Седмица на парите 22 - 28.03.2021 г."

pdficon 

Първи Национален конкурс за учители „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ за учителите, които вдъхновяват 

pdficon 

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪВЕТ HA ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ

 pdficon ГАБРОВО ПОПУЛЯРИЗИРА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
 pdficon НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ГАБРОВО 2020 
П Р О Г Р А М А

Онлайн семинари през м. ноември 2020 г., организирани от „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел за български учители по въпросите за образование за Холокоста и превенция на антисемитизма

wordicon   ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в уебинар
 wordicon

СПРАВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ 

ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

 wordicon  ДЕКЛАРАЦИЯ
wordicon

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 

pdficon

СПИСЪК на наградените ученици и учители от област Габрово в Националния ученически конкурс "Куба - далечна и близка", организиран от Асоциация на приятелството "България - Куба" и Синдиката на българските учители под патронажа на Посолството на Република Куба в България  

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.19-2020 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, по следните приоритети:

  • Приоритет 1 „Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност“;
  • Приоритет 2 „Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система“;
  • Приоритет 3 „Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители“;
  • Приоритет 4 „Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна

среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“;

  • Приоритет 5 „Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация“.

Допустими кандидатстващи институции: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини.

Краен срок за кандидатстване: 13 август 2020 г., 14:00 ч.

 

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери

pdficon  Насоки за кандидатстванеНасоки за кандидатстванеКонкурсна процедура 33.19-2020 
 wordicon  Приложение 1 - ДЕКЛАРАЦИЯ за допустимост на Кандидата
 wordicon  Приложение 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ
 wordicon  Приложение 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТНЬОРА

„Габровци отново сме първи, защото отбелязахме достойно 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

На 24 май от 10:00 ч. споделихме премиерно, чрез социалните медии, първата виртуална панорама на габровските училища. Предпремиерно, филмът беше излъчен на 23 май в 20:00 часа.

В панорамата директорите на училищата, кметът на Община Габрово - Таня Христова, Областният управител - Невена Петкова, началникът на РУО - Габрово Георги Маринов, ректорът на ТУ - Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров, директорът на РБ "Априлов - Палаузов" - Савина Цонева и директорът на НМО - Любка Тинчева, регионаленият председател на СБУ г-жа Ренета Колева, регионалният председател на СО към КТ "Подкрепа" г-жа Пенка Пенева, отправиха своите послания по повод най-светлия български празник - 24 май.

В онлайн формата ще видите представяне на всяко едно от габровските училища, както и споделени от учениците теми за празниците, които, поради обявеното извънредно положение, не успяха да се случат физически.

Темите, по които учениците работиха са: Първа пролет, Седмица на гората, Международен ден на хумора и шегата, Цветница, Великден, Денят на Земята, Денят на книгата, Международен ден на труда, Гергьовден, Денят на Европа, Денят на Кирил и Методий /11 май/, Денят на славянската писменост и култура /24 май/ и Международният ден на детето.

Видеото се разпространи чрез линк от You Tube /ютуб/, който бе споделен през всички канали за информация, с които разполагат участниците във виртуалната панорама - Фейсбук, Инстаграм, сайтове на училищата и др.

Водеща на виртуалната панорама е 9-годишната Мария Илиева.

Виртуалната панорама се реализира от всички габровски училища и се организира под патронажа на РУО – Габрово, по идея на рекламна агенция "Елмазови".

 

От Русенския университет е създадена виртуална библиотека по иновационни образователни технологии.

Виртуалната библиотека съдържат видео лекции в помощ на учителите.

http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html


   Участие в семинар-обучение, организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“ в Йерусалим

 

 

                          


Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: