Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 
ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004
"РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО СЪБИТИЕ
 
ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004
 
"РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
ПОКАНА - ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕНПРОЕКТ BG05M20P001-2.004
 
"РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2"
 
 
ВТОРА КРЪГЛА МАСА
                          
       

ПРОЕКТ BG05M20P001-3.004

„ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – ФАЗА 1”

 

logoeu logohttp://novshans.mon.bgПРОЕКТ BG05M20P001-2.004
 
"РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От 03.11.2017г. е пуснат новия модул на проектът „Твоят час“ - фаза 2. В него училищата, след вход в системата, могат да въвеждат програми, да формират групи и т.н.
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

ПРОГРАМА BG09
"ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО"

  http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257


ПРОЕКТ BG051PО001 - 4.2.05
"ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"
http://uspeh.mon.bg/


  

ПРОЕКТ BG051PО001 - 3.1.06
"ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС"
http://allday.mon.bg/


ПРОЕКТ BG051PО001 - 3.1.07-001
"КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"
http://uchitel.mon.bg/


ПРОЕКТ BG051PО001 - 3.3.07-001
"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"
http://praktiki.mon.bg/upraktiki/


ПРОЕКТ BG051PО001 - 4.3.02-001
СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=479

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”


ПРОЕКТ BG051PО001 - 4.3.03-0001
"НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ"
за по-вече информация натиснете тук 
http://validirane.mon.bg/

 


 
  

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: