Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: