Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

pdficon

ВАЖНО!!!

Ред и условия за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от национално външно оценяване в VII и X клас


  

pdficon

СТАТИСТИКА за успеваемост по полове и изпити, РУО ГАБРОВО


 

pdficon 

ИНСТРУКЦИЯ за On-line кандидатстване след VII клас, 2020-2021


 

pdficon 

!!! ВАЖНО !!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г. 

 pdficon

 ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование (приложение 2_1.2)


ЗАПОВЕДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ

pdficon   Училища от община Габрово
 pdficon  Училища от община Дряново
 pdficon  Училища от община Севлиево
 pdficon  Училища от община Трявна


БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В VII КЛАС /към 01.12.2020г./

Община Габрово   430
Община Дряново     46
Община Севлиево   307
Община Трявна     76

ПОКАНИ ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

  До Областен управител - Габрово
  До Габровска търговско-промишлена палата
До Асоциация на индустриалния капитал в България
До Индустриална стопанска асоциация
До Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
До Дирекция "Бюро по труда"

ПИСМА ДО ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

  До Областен управител - Габрово
  До кметове на общини

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДПП 2021/2022

Правила за планиране и реализиране на ДПП
STEM професии и профили

             


СПИСЪК НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА


  ЗАПОВЕД ЗА ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                        
                                           

 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: