Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

  


ПОКАНА за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на курсове за ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех”


  ИНФОРМАЦИЯ за участие в дейностите, свързани с провеждането на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап по проект „Нов шанс за успех” за възрастни лица


 Проект BG05M2OP001-3.004 ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ „Нов шанс за успех“ - Постер


Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: