Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


  Свободни места по паралелки за ученици съгласно Наредба №10/01.09.2016г., чл. 104, ал.1 и ал.2  към дата 30.03.2021г.

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: